fbpx

Personvernerklæring

1. Om Go Cycling AS og behandlingsansvarlig

Eier av denne nettsiden er:
Go Cycling AS
Kyrkjebakken 33
6856 Sogndal
Org.nr.: 921 359 985

Daglig leder er på vegne av Go Cycling AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at eventuelle avvik blir rapportert og rettet. Vi vil til enhver tid etterstrebe å følge gjeldende regelverk for personvern.
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting, og tilbaketrekking av samtykke kan sendes skriftlig til følgende adresse:
kontakt@gocyling.no  

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt informasjon om allergi eller akutt sykdom av særlig viktighet for virksomheten.

Vi lagrer følgende personopplysninger om påmeldte for nyhetsbrev:
Navn og e-postadresse.

I tillegg til disse opplysningene benytter vi oss av analyseverktøy som Google Analytics og Facebook Pixel, som videre benytter seg av informasjonskapsler plassert på vår nettside. Les mer om dette under “5. Innhenting og sletting av personopplysninger”.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne sende deg nyhetsbrev, informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og post. Vi benytter informasjon om atferdsmønster på nettsiden til å forbedre utformingen av nettsiden og i markedsføringsøyemed.

4. Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er den offisielle personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er den offisielle personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Der du har samtykket til det benyttes informasjon om atferdsmønster på nettsiden til å forbedre utformingen av nettsiden og i markedsføringsøyemed. Grunnlaget for denne behandlingen er den offisielle personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

5. Innhenting og sletting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med ditt kjøp. Disse opplysningene lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til loven lagres i 5 år. Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med påmelding til nyhetsbrev. Disse opplysningene lagres i 3,5 år. Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Denne bruken av informasjonskapsler er vi pålagt å informere om fra lov om elektronisk kommunikasjon. Les mer om bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser her

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter kjøpsavtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre leverandører. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Videre har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke der dette er gitt. Alle henvendelser i denne forbindelse sendes skriftlig til: kontakt@gocycling.no Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Close Menu